سامانه یکپارچه آموزشی دانشگاه آزاد(آموزشیار)

http://edu.iau.ac.ir/

***********************************************************

Description: http://edu.iau.ac.ir/Images/WebSite/NewEntekhabVahed1400.PNG

سامانه کلاسها و آموزش و امتحانات مجازی (وادانا)

http://vadana03.iauec.ac.ir/login/index.php

نکته مهم درباره برگزاری کلاسهای معارف

به دلیل اینکه دروس حوزه معارف  و رشته کامپیوتر بصورت استانی ارائه گردیده اند، به منظور شرکت در این کلاسها به سامانه آموزش مجازی واحد شهرکرد به آدرس

https://vadana14.iauec.ac.ir/

مراجعه فرمایید

 ***********************************************************

تماس با دانشگاه 03834223812

 آقای ربیعی مدیر آموزش داخلی 133 ِ

آقای ناصری کارشناس رشته های مکانیک عمران معماری برق کامپیوتر روانشناسی داخلی 144

خانم بیگی کارشناس رشته های حقوق حسابداری داخلی 165

 ***********************************************************

راهنمای انتخاب واحد در سامانه آموزشیار

نکات مهم درباره انتخاب واحد

بسیار مهم و قابل توجه

مطابق ضوابط و مقررات، رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس در انتخاب واحد حتی اگر سامانه خود کنترل ننماید، بعهده دانشجو می باشد.لذا مسئولیت بروز مشکلی در این خصوص در هنگام فارغ التحصیلی نیز، بعهده دانشجو می باشد.

***********************************************************

با عنایت به شرایط فعلی مرتبط با ویروس کرونا تمامی کلاسها در

سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

Vadamap.iauec.ac.ir

برگزار میگردند

شماره تلفن های تماس جهت  سوالات و اشکالات راجع سامانه وادانا

03834223812

فناوری اطلاعات 162

آموزش 133